Plinius

søndag, mars 14, 2010

SK 10/10: Lær statistikk i praksis

Filed under: 1bib, statistikk, TMT, utdanning — plinius @ 2:05 pm

Dagens bloggpost er en invitasjon.

Dette er den sjuende og siste posten om “tegning med tall” – i forkant av Bibliotekmøtet.

Bibliotekmiljøet får i økende grad behov for personer med faglig kompetanse i praktisk bruk av statistikk. Det dreier seg dels om å kunne utnytte den omfattende offentlige statistikken som finnes om bibliotek, læring og kultur – og dels om å kunne gjennomføre enkle undersøkelser ved egne bibliotek.

Selve datainnsamlingen er ikke det største problemet. Det er den videre bearbeidingen, formidlingen og den effektive bruken av informasjonen som vi ønsker å styrke.
(more…)

lørdag, mars 13, 2010

P 61/10: Til Hamar med statistikk,

Filed under: statistikk, TMT — plinius @ 10:56 am

Også konferansene merker presset fra sosiale medier.

Dette er den sjette posten om “tegning med tall”.

Hvorfor skal jeg høre på foredrag etter foredrag, når informasjonen kan legges på nettet?

 • Samtaler overgår lutter lytting.
 • Lesing går fortere enn opplesing.
 • En levende prat er bedre enn en lang preken.

(more…)

lørdag, mars 6, 2010

P 55/10: Tall i omløp

Filed under: 1bib, statistikk, TMT — plinius @ 11:19 pm

Lave omløpstall er et varsel om problemer.

Dette er den femte posten om “tegning med tall”.

Første skritt er å se på helheten. Hva er f.eks. bibliotekets

 • besøk
 • utlån
 • budsjett
 • bemanning
 • tilvekst
 • bestand

(more…)

fredag, mars 5, 2010

P 54/10: Svarte omløpstall

Filed under: statistikk, TMT — plinius @ 10:39 am

Hvordan bør omløpstallene brukes?

Dette er den fjerde posten om “tegning med tall”.

Jeg skrev en post om røde omløpstall i slutten av februar. Ole David Østli har kommentert den (takk!).

Det inspirerer til å se nøyere på indikatoren. Jeg starter med avsnittet om turnover i boka Measuring quality (s. 128-131). Her sier Roswitha Poll:

The degree to which the library collection is used is an essental measure to determine in how far the library meets the neeeds and interests of its users. Public libraries in particular have made this measure an integral part of the evaluation process for their collection development policy. …

Dette slutter jeg meg til.

(more…)

torsdag, mars 4, 2010

P 53/10: Aktiv på biblioteket

Filed under: statistikk, TMT — plinius @ 10:12 am

Hva foregår inne på biblioteket?

Dette er den tredje posten om “tegning med tall”.

De senere årene har vi begynt å få kvantitative data om dette – dels ved systematisk observasjon og dels ved intervjuundersøkelser. De viktigste kildene til informasjon er

 • SSBs løpende undersøkelser av kultur- og mediebruk
 • en løpende serie tverrgående trafikktellinger (TTT) fra og med 2006
 • ABM-utviklings storbyundersøkelse (SBU) fra 2006

Her ser jeg på trafikktellingene.

(more…)

mandag, mars 1, 2010

P 50/10: Oppholdstid på biblioteket

Filed under: statistikk, TMT — plinius @ 9:27 am

Oppholdstida er et bedre mål for bibliotekbruk enn besøket.

Dette er den andre posten om «tegning med tall».

Skal vi måle bruken av bibliotekets tjenester på stedet, er den gjennomsnittlige oppholdstiden pr. innbygger en bedre indikator enn antall besøk pr. innbygger.

La meg illustrere. I 2007 hadde Stavanger 6,3 og Kristiansand 7,1 besøk pr. innbygger. Men gjennomsnittsbesøket var betydelig kortere i Kristiansand: 22 mot 35 minutter. Det gir en gjennomsnittlig oppholdstid pr. innbygger på:

 • 2 timer og 36 minutter i Kristiansand (7,1 * 22 minutter)
 • 3 timer og 21 minutter i Stavanger (6,3 * 35 minutter)

Den stolte siddis tilbringer altså mer tid på biblioteket enn den kaute kristiansander.

(more…)

lørdag, februar 27, 2010

P 49/10: Besøk på biblioteket

Filed under: statistikk, TMT — plinius @ 12:18 pm

Utlån – og spesielt utlån av bøker – har tradisjonelt vært betraktet som den viktigste delen av bibliotekets virksomhet.

I forkant av Bibliotekmøtet på Hamar – der ABM-utvikling arrangerer et dobbeltseminar om statistikk – har jeg tenkt å skreve en serie poster om kunsten å tegne bibliotek med tall.

Dette er den første.

Hvis vi konsentrerer oss om utlånet, blir biblioteket et boklager. Vi stikker innom for å låne og levere bøker. Selve lesingen av bøker skjer i hjemmet. Forbruket foregår i stoler, sofaer, senger, sittegrupper og andre steder som starter med S.

Her snur jeg på Flisa og starter med besøket.

(more…)

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.