Plinius

onsdag, juni 8, 2011

P 90/11: Digitale innvandrere

Filed under: VOLARE, web 2.0 — plinius @ 3:07 pm

I går besøkte jeg «Gamle Deichman».

Bakgrunnen var et møte i det flerkulturelle biblioteknettverket ABM-utvikling tok initiativ til i 2009. Det var Det flerspråklige biblioteket (DFB) ved Deichman som fikk i oppgave å drifte nettverket. Det betyr i praksis å arrangere par møter i året.

Digitale erfaringer

Møtet hadde samlet omtrent tredve deltakere. På verkstedet kl. 1315-1415 fikk vi anledning til å diskutere i mindre grupper. For meg var de konkrete erfaringene fra bibliotekfolk som faktisk jobber med innvandrere,  den mest interessante delen av møtet.

Jo større avstand, jo mere bla-bla …

(more…)

onsdag, november 19, 2008

P 246/08: Folkebibliotek i forkant

Filed under: VOLARE — plinius @ 8:09 am

1millUSA er ikke Norge, men den brede datautviklingen er den samme i begge land – som i hele den vestlige verden.

Mill Pond, Monroe County, Pennsylvania.

Den grundige kartleggingen av IKT i bibliotek som Bill og Melinda Gates Foundation har finansiert, viser både likheter og forskjeller i forhold til Norge. Rapporten setter også ord på mange utviklingstrekk og sammenhenger som finnes  – men som har vært lite diskutert  – i det norske fagmiljøet.

(more…)

tirsdag, november 18, 2008

P 245/08: E-borger og e-bruker

Filed under: VOLARE — plinius @ 8:13 am

1surfStortingsmeldingen Eit informasjonssamfunn for alle (06-07) legger vekt på at alle skal ha digital kompetanse. VOX-rapporten Borger og bruker undersøker i hvilken grad dette er realisert.

Surfer med erfaring …

Rapporten dekker bruk av PC og Internett. Data kommer fra en representativ spørreundersøkelse i 2007. De som svarte, ble spurt om hvilken erfaring de hadde med dagligdagse ikt-prosesser og arbeidsområder.

(more…)

søndag, september 28, 2008

SK 39/08: E-borgerskap i Østfold

Filed under: Søndag kveld, VOLARE — plinius @ 9:12 am

Den 15. oktober arrangerer bibliotekmiljøet i Østfold en konferanse med e-borgerskap, opplæring og e-bibliotek som tema.

Bildet er fra Rømskog bibliotek (v/Anders Ericson).

Arrangørene skriver

Regjeringen (FAD) vil at alle innbyggerne skal ha tilgang til offentlig informasjon og tjenester via nettet innen 2010. De vil også at innbyggerne skal kunne BRUKE nettet og teknologien innen den tid. Men hvem skal lære opp innbyggerne?

(more…)

tirsdag, september 23, 2008

P 219/08: Ny på nettet – i Buskerud

Filed under: utdanning, VOLARE — plinius @ 1:03 pm

. Digitale medier, tjenester og verktøy er i ferd med å bli en normal del av samfunnslivet.

Biblioteksjef Astrid Haug på Ringerike bibliotek satset på VOLARE.

Skoleverket forutsetter at elevene skal kunne lese skjermtekster, søke etter informasjon på nettet, bruke tekstbehandlere til å skrive oppgaver – og deretter levere dem digitalt, gjennom en av de mange LMS-er – altså læringsstøttesystemer – som finnes på skolemarkedet.

(more…)

søndag, september 21, 2008

SK 38/08: Flerkulturell kompetanse

Filed under: flerkulturell, Søndag kveld, utdanning, VOLARE — plinius @ 2:27 pm

Vi ser stadig tydeligere at digitaliseringen har to sider.

Bildet er fra Amritsar, India.

Den bidrar til økt effektivitet og rikere adgang til ressurser – for de som mestrer de nye mediene. Men den digitale hverdagen skaper problemer for de som ikke har fått systematisk dataopplæring gjennom skolen eller arbeidsplassen.

(more…)

tirsdag, september 16, 2008

P 214/08: Bibliotek og voksen læring

Filed under: utdanning, VOLARE — plinius @ 1:31 pm

Kunnskapssamfunnet stiller nye krav til borgerne.

Seniorsurf på Hønefoss.

Når informasjons- og kommuniksjonstettheten øker, møter voksne med lite skolegang voksende problemer. Stortinget har gitt disse gruppene rett til å kreve utdanning.

Men verken Kunnskapsdepartement eller kommunene sørger for at voksne får de utdanningstilbudene de har krav på, forteller en undersøkelse fra Riksrevisjonen, som ble offentligjort i forrige uke.

Rapporten viser vesentlige svakheter og departementet har betydelige oppgaver foran seg i å forbedre seg på dette området, sier Kosmo.

(more…)

mandag, juni 9, 2008

P 133/08: Store ord – og små skritt

Filed under: bibliotek 2.0, utdanning, VOLARE — plinius @ 8:36 am

Det er lett å bruke store ord om den digitale utviklingen.

Jeg gjør det selv når jeg snakker om kunnskapsøkonomi og overgangen fra industri- til kunnskapssamfunn, om digital kompetanse og kunnskapsbasert praksis.

Seniorkurs på Ringerike bibliotek

Vi trenger de store ordene for å kunne snakke om store endringer. Men ordene blir hule dersom de ikke er knyttet til dagliglivets konkrete praksis. Skal de allmenne begrepene ha verdi, må de avspeile erfaringer og opplevelser, problemer og muligheter i hverdagen.

(more…)

Older Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.