Plinius

torsdag, september 2, 2010

P 130/10: Hvis BIBIN var en svensk kommune

Filed under: utdanning, web 2.0 — plinius @ 10:37 pm

Mange svenske kommuner har satset målbevisst på å integrere data og nettet i skolen.

Dersom bibliotekutdanningen ved HiO skulle ønske å gjøre det samme, kunne vi følge de samme ti punktene:

  1. Etabler en gruppe med engasjerte lærere, utviklere, studieleder, IT-koordinator og avdelingsdirektør.
  2. Lag en plan som er forankret i styret – med pedagogisk støtte, pedagogisk videre-/etterutdanning, ressurser og støtte fra avdelingsledelsen.
  3. Etterutdanning av lærere og studieledelse
  4. Forum for å dele materiell og erfaringer, både fysiske på høyskolen og virtuelle.
  5. Lett tilgjengelige digitale læringsressurser, helst redigerbare og lette å tilpasse
    (more…)

mandag, juli 12, 2010

P 113/10: Fleksibel læring

Filed under: utdanning, web 2.0 — plinius @ 11:35 am

Jeg likte avsnitt 8.2.3, om Fleksibel utdanning i oppdragsvirksomheten. Her står det:

Det bør legges særlig vekt på å legge til rette for å benytte IKT og digitale medier til støtte for læring.

Erfaringer fra tilrettelegging av fleksible studier i oppdragssammenheng vil være viktig i forbindelse med framtidig fleksibel tilrettelegging av ordinære studietilbud som bachelor- og masterutdanninger.

(more…)

fredag, mai 7, 2010

P 90/10: Det endeløse havet

Filed under: 1bib, skole, utdanning, web 2.0 — plinius @ 10:59 am

Jeg var ikke på NKUL 2010. Men jeg deltok likevel – som flue på den virtuelle veggen.

Nettet er ikke bundet til tid og sted. Konferanser er like delbare som blogger.

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring samler foregangsfolka i digital pedagogikk. Både arrangører og deltakere sørger nå for at alle kan følge med – gjennom nettsider, videoer, blogger, mikroblogging, bilder, og PPT-dokumenter. Pluss samlesider som gjør det mulig å holde oversikt.

Jeg har laget mitt eget sammendrag av sammendraget.

(more…)

torsdag, mai 6, 2010

P 89/10: Elever og lærere i Tønsberg

Filed under: utdanning, web 2.0 — plinius @ 9:58 am

I går besøkte jeg Greveskogen VGS i Tønsberg for å snakke om – og diskutere – utviklingen av nye digitale medier.

Bildet viser Grevinnen – en lunsjrestaurant knyttet til fagskoletilbudet i kjøkken- og restaurantledelse.

Jeg laget – som vanlig – en liten ressursside med foredragsnotater og lenker – til bruk før, under og etterpå.

Det var  27 lærere og 18 elever (fra medielinja) til stede – og debatten ble meget livlig. Når det gjaldt IKT, varierte holdningene blant lærerne fra levende og positivt engasjement for til en grunnleggende – og dypt følt – avvisning av data i skolen. Elevene opplevde at de selv hadde mye mer praktisk erfaring med bruk av nett enn det deres lærere hadde – og at det kunne skape problemer når IKT skulle tas i bruk.

(more…)

søndag, januar 3, 2010

SK 1/10: Vårt daglige nett

Filed under: 1bib, framtid, web 2.0 — plinius @ 4:32 pm

Nesten tjue år har gått.

Høsten 1991 arrangerte bibliotekutdanningen i Oslo seminaret Bibliotek 2020. Seminaret var lukket – by invitation only. Her skulle forandringskreftene møtes – de som ønsket å vekke bibliotekvesenet fra dvalen. I miljøet var dette lite populært. Hvorfor dem og ikke meg?

Bibliotek 2020 var lagt opp som et prosessverksted, ikke som en samling foredrag med høflige kommentarer. Vi tok det for gitt at digital teknologi ville snu mye i samfunnet på hodet. Vi ville at deltakerne skulle bli bedre forberedt til å handle. Da nytter det ikke å lytte til ekspertene. Folk må ta stilling til spørsmålene.

(more…)

onsdag, desember 16, 2009

P 178/09: Spørrekassene sliter

Filed under: web 2.0 — plinius @ 1:27 pm

Framtida til Biblioteksvar ser ikke lys ut.

Jeg vet ikke om det finnes noen begrunnelser for budsjettkuttet – eller analyser av tjenesten – på nettet. Men svenskene har nylig vurdert den svenske spørrekassen – Fråga biblioteket, og resultatene peker nok i samme retning.

Dagens modell krever mye ressurser – og brukerne klarer mer og mer på egenhånd.

(more…)

lørdag, oktober 17, 2009

P 142/09: Rapport fra LATINA/lingua

Filed under: framtid, LATINA, utdanning, web 2.0 — plinius @ 1:18 pm

latinasommerLATINA  – eller Learning And Teaching In A digital world – startet som et kurskonsept.

Sommeren 2008 etablerte Høgskolen i Oslo en internasjonal sommerskole. LATINA var ett av kurstilbudene. Skolen, som fortsatt er et prøveprosjekt, varte i tre uker fra Sankthans av.

LATINA-kurset ble utviklet av avdeling JBI, av Læringssenteret ved HiO og av Pedagogisk utviklingssenter i fellesskap. Kursrommet, som ligger i Læringssenteret, var utstyrt med interaktiv tavle (smartboard) og bærbare datamaskiner til alle kursdeltakere. Dette gjorde det mulig å integrere intensiv bruk av digitale ressurser med en gruppe- og prosessorientert pedagogikk.

(more…)

søndag, september 27, 2009

SK 38/09: Museumsformidling

Filed under: museer, web 2.0 — plinius @ 2:08 pm

arezzoMuseenes virksomhet har – går jeg ut fra – tre målgrupper.

Det dreier seg om

  1. museenes egne fagfolk;
  2. forskere og spesialister utenfor museene – og endelig
  3. publikum i sin alminnelighet – fra smårollinger og skoleklasser til bestemor på åtti.

De tre gruppene har ulike krav, ønsker og forventninger til digitaliseringen av museene.

(more…)

« Newer PostsOlder Posts »

Blogg på WordPress.com.