Plinius

søndag, februar 24, 2008

SK 8/08: Mer kunnskap om skolebibliotek

Filed under: debatt, skole, ungdom, utdanning — Stikkord: , , , — plinius @ 9:46 am

teacher.jpgHovedstyret i NBF har lagt fram et forslag til uttalelse om skolebibliotekene.

Forslaget støtter opp om SkolebibliotekLøftet – og peker framover. Men det vi sier om «hvordan verden er», bør begrunnes bedre. Ved å vise til konkrete studier, statistikk og analyser, får argumentasjonen større kraft.

(more…)

Blogg på WordPress.com.