Plinius

søndag, februar 24, 2008

SK 8/08: Mer kunnskap om skolebibliotek

Filed under: debatt, skole, ungdom, utdanning — Stikkord: , , , — plinius @ 9:46 am

teacher.jpgHovedstyret i NBF har lagt fram et forslag til uttalelse om skolebibliotekene.

Forslaget støtter opp om SkolebibliotekLøftet – og peker framover. Men det vi sier om «hvordan verden er», bør begrunnes bedre. Ved å vise til konkrete studier, statistikk og analyser, får argumentasjonen større kraft.

(more…)

fredag, januar 4, 2008

P 4/07: Slankekur for skolebibliotek

Filed under: skole, statistikk — Stikkord: , , , , — plinius @ 3:17 am

sumo.jpgPISA har satt skolen på sakskartet.

Både skole- og folkebibliotek bør henge seg på. Men da må det jobbes mer profesjonelt med samlingene enn i dag.

Inside every fat man there is a thin man struggling to get out.

Skolebibliotekene drukner i ukurante bøker. Grunnskolebibliotekene har i alt 9,5 millioner enheter, forteller ABM-statistikken for 2006. Til sammenlikning hadde folkebibliotekene 6,2 millioner bøker for barn.

(more…)

søndag, desember 30, 2007

SK 52/07: Skolene, PISA og bibliotekene

Filed under: Søndag kveld, skole, statistikk — Stikkord: , , — plinius @ 3:12 pm

stabekk.jpgVi er på vei ut av industrisamfunnet – og inn i kunnskapssamfunnet. Toget går – tut og kjør …

Flickr hadde bare ett CC-bilde tagget med Stabekk. Stasjonsbygningen i bakgrunnen husker jeg godt fra 1950 …

Den faktiske overgangen tar sikkert en generasjon. Men i 2007 har «kunnskapslogikken» slått gjennom i den politiske debatten. Djupedals barnehager er erstattet av Solhjells læringstrykk og Tora Aaslands forskningsprosenter. Den nye sannhet lyder:

Det er ikke oljen vi skal leve av i framtiden – det er kunnskapen.

(more…)

Blogg på WordPress.com.