Plinius

søndag, januar 20, 2013

P 2/13: Fagbibliotekene ser framover

Filed under: fagbibliotek, framtid — plinius @ 1:55 pm

De europeiske fagbibliotekene har sin egen forening: Association of European Research Libraries (LIBER).

LIBERs nyeste strategiplan, «Re-inventing the Library for the Future»,  gir et godt bilde av dagens utfordringer. Treårsplanen dekker årene 2013-2015. LIBER vil konsentrere seg om tre områder:

 • KOMMUNIKASJON: Faglig kommunikasjon og forskningens infrastruktur (Scholarly Communication and Research Infrastructures)
 • ORGANISASJON: Omforming av forskningsbiblioteket (Reshaping the Research Library)
 • SYNLIGHET: Profilering, markedsføring og kommunikasjon (Advocacy and Communications)

Omverdensanalyse

Foreningen har foretatt en omverdensanalyse som omfatter både politiske, økonomiske, sosiale og teknologiske utviklingstendenser. Hovedmålene for 2015 ser slik ut:

 • Styrke tilbudet av ressurser og tjenester slik at de svarer til de nye behovene og de økende kravene fra brukerne
 • Anvende våre beste samlinger, kompetanse og fysiske fasiliteter til å betjene dagens publikum og samtidig rektuttere nye brukergrupper
 • Styrke samarbeidet med EU, med de europeiske universitetssammenslutningene og med flere beslektede organisasjoner og konsortier
 • Profilere og markedsføre europeiske bibliotek i forhold til EU, til moderorganisasjonene, til forskningsrådene og andre sponsorer og bidragsytere
 • Bistå medlemmene i LIBER med å utvikle en stab av fagfolk som styrker sin kompetanse i takt med utviklingen

Når det gjelder kommunikasjon, ligger hovedvekten på

 • nye former for faglig kommunikasjon
 • håndtering av primærdata
 • nye typer faglig infrastruktur

Når det gjelder organisasjon, er hovedpunktene

 • digitalisering
 • betydningen av (tidligere) digitalisert materiale i en digital tidsalder
 • digital ressursforvaltning (curation)
 • redesign av bibliotekrommet
 • ledelse av fagbibliotek

Når det gjelder synlighet, legger LIBER vekt på to ulike målgrupper

 • markedsføring av LIBER og medlemskap i forhold til fagbibliotekene i Europa
 • markering av bibliotekets rolle i kunnskapsproduksjonen – i forhold til EUs organisasjoner og til de som finansierer europeisk forskning

Styringsdata

Plinius setter også pris på at LIBER vil arbeide kunnskapsbasert:

LIBERs styre vil legge opp til systematisk innsamling av styringsdata og statistikk, og dessuten av tilbakemeldinger i form av egne undersøkelser (surveys) og løpende kommentarer og kritikk. Styret mener dette er nødvendig

 • for å holde øye med (monitor) gjennomføringen av strategiske målsettinger
 • for å tilpasse utformingen av strategien over tid

Innovasjon

Det jeg kan savne i planen er en profilering av innovasjon og entreprenørskap.

Det ligger i kortene at tettere samarbeid med EU innebærer sterkere vektlegging av innovasjon, og dermed av problemløsende og anvendbar forskning (som faktisk blir anvendt) – se vedlegget. Men i de fleste akademiske miljøer foregår en stadig tautrekking mellom personer og miljøer som vil forandre dagens praksis – og personer og miljøer som (i beste fall) vil beskrive dagens praksis – og overlate endringsarbeidet til de som måtte føle seg kallet til å rulle stein oppover bakkene.

Jo mer faglige fagbibliotekene blir, jo oftere må de ta stilling til denne typen fagstrategiske spørsmål.

Kilde

Se også

VEDLEGG

EUs 8. rammeprogram – Horizon 2020 – legger større vekt på innovasjon enn tidligere. Forskning må i større grad resultere i noe anvendbart, det snakkes om innovasjon i full bredde, Pengemengden er økt fra 50 til 80 milliarder euro, (Svenn-Åge Dahl, direktør for Forskningsadministrativ avdeling ved UiB, Kilde ).

Jeg ser dette som del av en kollektiv læringsprosess. EU har lenge hatt verdens største programmer for forskning og utvikling. De har blitt løpende evaluert fra starten av.

Noe av det EU har lært er at prosjekter må kombineres med tverrgående formidling og samarbeid. Hvis ikke, blir kunnskapen værende i prosjektet. Ny kunnskap sprer seg sjelden i fagmiljøene ved sin egen kraft. Nå har EU oppdaget at heller ikke dette er nok. Forskningsbasert kunnskap generer ikke nye produkter og prosesser av seg selv. Forskere drives av forskningsmotiver. Straks de har hentet ut faglig anerkjennelse og publiseringspoeng, haster de videre til neste prosjekt. Selv helt vanlig formidling til publikum er et ork for de fleste. De vil forske, forske, forske …. Innovasjon må enten bygges inn fra starten av – eller koples opp mot prosjekter og programmer før de er avsluttet.

P 178/11: Innovasjon betyr endring i praksis

My vision is a scientific community that does not wasteresources on recreating data that have already been produced, in particular if public money has helped to collect those data in the first place. Scientists should be able to concentrate on the best ways to make use of data. Data become an infrastructure that scientists can use on their way to new frontiers. 

Making this a reality is a more difficult task than it may seem. To collect, curate, preserve and make available ever-increasing amounts of scientific data, new types of infrastructures will be needed. The potential benefits are enormous but the same is true for the costs. We therefore need to lay the right foundations and the sooner we start the better. 

Riding the wave

Neelie Kroes
Vice-President of the European Commission,
responsible for the Digital Agenda

2 kommentarer »

 1. […] bli tettere koplet til sine samarbeidpartnere og mer synlige utad. I går skrev jeg om de europeiske fagbibliotekene. I den nye strategiplanen til LIBER står profilering, markedsføring og kommunikasjon […]

  Tilbakeping av P 3/13: En dyktig bibliotekar « Plinius — mandag, januar 21, 2013 @ 3:48 pm

 2. Thanks to my father who shared with me concerning this blog, this weblog is really awesome.

  Kommentar av pitch perfect free — onsdag, november 25, 2015 @ 2:54 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: