Plinius

.NORSKE BLOGGER

Support CC - 2007Listen nedenfor omfatter – etter beste evne – alle aktive blogger som skrives av norske bibliotekarer eller norske bibliotek.

Du finner også to undersider – en som skiller de utpregede bok-, litteratur- og lesebloggene fra de andre bibliotekarbloggene, og en nyopprettet side (nov. 2011) som fanger opp en del universitets- og høyskoleblogger, med hovedvekt på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Det jeg liker ved slike blogger, er at de ofte gir erfaringskunnskap fra andre hverdager enn min egen. Leseren kan føle verden på pulsen, før stemmene blir stusset og frisert av ansvarlige redaktører og forsiktige forvaltere.

De nyeste bloggene

2012

September

 • Regional bibliotekplan for Rogaland 2014-2017Ein blogg for prosessen rundt Regional bibliotekplan for Rogaland.
  • Dette er den offisielle bloggen til styringsgruppa for Regional bibliotekplan for Rogaland. Alle innlegg og kommentarar kjem til å bli med i prosessen. Sidan bloggen er ein del av sakshandsaminga kjem innlegg og kommentarar til å bli arkiverte og journalførde etter reglane i den offentlege forvaltninga. Fylkesbiblioteksjef Vidar Lund er kontaktperson for bloggen.

Januar

 • Kunnskapsorganisasjon
  • Ved bibliotekarutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus undervises det i slike emner. På denne bloggen vil ansatte ved utdanningen skrive om det som opptar dem og om det som skjer innenfor det kunnskapsorganisatoriske fagområdet.

2011

Oktober

September

 • Bibarena. Buskerudbibliotekene som læringsarena. Ideen om biblioteket som en læringsaktør i både formell og uformell læring er en gjenganger. … Prosjekt Bibarena er av den oppfatning av at fokuset på det fysiske rommet er underordnet den ansatt- kompetansen som er nødvendig for å kunne fungere som en arena for læring. … . Samtidig er det viktig for oss å gå inn i rom-begrepet, både virtuelt og fysisk, for å se hvilke grep vi i kraft av prosjektmidlene kan ta for å oppnå bedre fysiske arenaer for læring.

Juni

April

 • NB! bloggDenne bloggen vil gi mulighet til dialog direkte med oss. Her vil du finne opplysninger om prosjekter, nyheter fra biblioteket og informasjon om planer og arbeid. Spesielt gjelder det utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk.

Mars

 • Asker leserSkolebibliotekarene på barne- og ungdomsskolene i Asker skriver om bøker vi leser og anbefaler.
 • iFokus. Tromsø bibliotek og byarkiv. Denne bloggen dekker aktiviteter som skal skje, skjer nå,  eller har skjedd, og  publiserer også generell informasjon om det meste som vedrører biblioteket.
 • Gol bibliotek. Bare to poster pr. 6.9.11.

Februar

Januar

 • Rom for dannelse. NB er vert for skandinavisk prosjektblogg. Prosjektidé er å samle erfaringer på nordisk plan fra nasjonale prosjekter (igangværende og nye) med folkeopplysningssamarbeid som profil og med utgangspunkt i nasjonale prosjekter utvikle en egen profil, bl.a. ved felles nordiske produkter som idékatalog og erfaringskonferanse.
 • Fortell meg! Prosjektblogg fra Rom for dannelse.

Skal plasseres

 • Birgittes bloggotek. Riss – avleiringer – fragmenter. Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Agder med fagansvar for nordisk og mediefag, fremmedspråk og oversetting. Leder lesebrettprosjektet ved UB. 
 • Søgnedesign. B. Kleivset
 • Ungfilm.

Retningslinjer

Vegard Krog Petersen ( Sarpsborg bibliotek) redigerer Norske bibliotekblogger, som omfatter bibliotek som blogger. Vegard  skriver:

Kriteriet for å komme med på denne listen er at bloggen oppfyller ett av disse kravene:

 • Nyhets- og/eller markedsføringsblogg for biblioteket
 • Omtaler av bøker, film, musikk etc. i regi av ansatte ved ett bibliotek
 • Andre spesial-blogger om ett eller flere tema (f.eks. spill) av ansatte ved ett bibliotek

Bloggene må være rettet mot publikum, og ikke være for interne eller for personlige.

Plinius registrerer bare blogger som har hatt minst fem poster med et substansielt innhold. («Se, jeg blogger!» teller ikke). Jeg følger forøvrig Vegards kriterium for aktivitet: Blogger uten innlegg på ett halvt år regnes som nedlagt….

Jeg har ikke forsøkt å skille mellom faglige og personlige blogger. Grensen er meget flytende – og det norske bibliotekmiljøet er ganske så sosialt. Blogger som er opprettet av kursdeltakere og studenter som ledd i undervisning tas normalt bare med dersom de blir videreført. Bloggene er ordnet etter startmåned. Tekst i kursiv er klippet fra bloggen. Sitater fra bloggposter er bare markert med tankestrek (-).

Ressurser

 • Fullstendig liste over blogger registrert av Plinius. Inkluderer blogger som er flyttet, sovende, avsluttet, lukket eller fjernet.
 • I Sverige har Peter Alsbjer laget en omfattende oversikt over svenske bibliotekblogger – med en litt strammere grenseoppgang mot det private enn det jeg har valgt.
 • I Danmark dekker Esben Fjord – mere selektivt – både danske, svenske og norske blogger i RSS-portalen Bibfeeds
 • Norsk kulturråd har inngang til norske og internasjomale arkivblogger.
 • Det finnes dessuten en oversikt over pedblogger – men den oppdateres ikke etter mars 2008.
 • En favorittliste over blogger om IKT og læring laget av Svend Andreas Horgen finner du her (november 2008)

Blogger opprettet 2002-2010

2010

– med verbale illustrasjoner …

Desember

 • Leseblogg for elever ved Gaustad ungdomsskole. – Vi er igjen så heldige å få penger til nye bøker, og denne gangen er det elevrådet på skolen vår som er gavmilde. TUSEN TAKK ELEVRÅDET! Kjære lesere, gled dere:-) I uke 2 kommer mange nye bøker ut i hyllene. Et eksempel er tredje og siste bok i triologien Dødslekene, nemlig Fugl Fønix. Andre titler er 3. og 4.bok i House of Nightserien. Vi har allerede elever som står på ventelister, så reserver gjerne en bok du gleder deg til å lese.
 • Røros folkebibliotek

November

 • Hollendertunet. Jeg er utdannet bibliotekar, og er biblioteksjef i kommunen her jeg bor. Å drive med dyr og kultur lar seg lett kombinere, og mange av dyrene mine har også frekventert lesestunder på biblioteket.
 • modbib. Denne bloggen er opprettet for at Modum bibliotek kan dele sine dokumenter og læringsopplegg med interesserte brukere, lærere og elever. Her vil dere også kunne abonnere på nyheter fra biblioteket. – Vi er i gang med å legge våre over 5.000 bilder ut på nett. Prøv gjerne å søke på stedsnavn i katalogen vår allerede, eller bruk avansert søk og velg fotokatalog.
 • UngeDeichmans Bok og blogg. –  For å kunne blogge om bøker er det greit å ha med disse faktorene:
  1. Tittel, Forfatter, Utgivelsesår
  2. Er det en del av en serie?
  3. Skriv om handlingen og personene som er med i boken – fokuser på hvilken opplevelse boken ga deg.
  4. Hva syns du om personene i boken? Hva syns du om valgene hovedpersonen gjorde?
  5. Kjente du deg igjen i noen av situasjonene i boken? Hvordan ville du reagert om du var hovedpersonen?
  6. Ble du trist, glad, spent eller redd da du leste boken?
  7. Har du lest noen bøker som ligner? Og var denne bedre eller dårligere i forhold til de andre bøkene? Hvorfor?
  8. Illustrer gjerne bokomtalen med et forsidebilde av boken, eller et annet bilde fra handlingen.
  9. Lenk gjerne til youtube-klipp basert på boken eller andre nettsider av f.eks. forfatteren.
 • Gjøvik bibliotek.
 • Lesebrett på læringssenteret. Høgskolen i Oslo og Akershus, Læringssenteret, tester iPad. Studentene på to masterstudier har fått utdelt en iPad hver for testing i ett semester. I denne bloggen legges det ut oppskrifter og triks til iPad’en, tanker, meninger og inspirasjon til prosjektet.
 • I Ninas bokverdenFor tiden [høsten 2012] studerer jeg for å bli bibliotekar (HIOA) og jobber på si på biblioteket i kommunen der jeg bor. Her på bloggen får [du] store doser av bokomtaler blandet med annet bokrelaterte ting som boktema, utfordringer og masse annet.

Oktober

 • Sortland bibliotek. her skal vi på biblioteket presentere alt som skjer og hvilke nye bøker som kommer ukentlig. Følg med følg med
 • Meld boka. Bærum bibliotek. Dette er en blogg med anmeldelser for ungdom. Skrevet av ungdom og bibliotekarer.
 • Sivs blogg om bibliotek og ellers mye om mangt. Siv Holt. Jeg er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Agder, Kristiansand. Jeg er fagansvarlig for pedagogikk og lærerutdanningene. I jobben min underviser jeg mye om informasjonsframfinning, kildebruk og kildekritikk, samt opphavsrett.
 • SVS biblioteket. Sogndal VGS

September

 • LATINA in Africa. LATINA in Africa is a project blog. The  project has two main aims: 1. To run a three week summer course at Makerere University Library (MAKLIB)  in  June 2012. 2. To establish a permanent LATINA workshop for digital library development at MAKLIB

August

Juli

 • Bibliotekenes tipsblogg. Bibliotekene i Østfold tipser deg både når det gjelder bøker, musikk og filmer! [Film]  – Jacob Petersen lever og onder for gatebarna i India. Han har utviklet et helt spesielt forhold til ett av barna. En gutt han tenker å adoptere. Barnehjemmet han styrer trues med nedleggelse. En dansk forretningsmann tilbyr Jacob å donere 4 millioner, men kun hvis han blir med til Danmark og til hans datters bryllup. Det viser seg at velgjørerens kone er Jacobs tidligere kjæreste, Helene. Dette blir et vanskelig møte mellom fortid og fremtid, og setter Jørgens liv i India i et dilemma.

Juni

 • Bibliotekstatistikk. HiGs statistiske hjørne. – Utlånet, dvs. summen av nye utlån og fornyelser, lå i første kvartal 2011 2,9 % lavere enn i samme periode i 2010. I løpet av årets første fire måneder ble det foretatt 7943 utlån. Forholdet mellom rene utlån og fornyelser var henholdsvis 76,8 % og 23,2 %. I fjorårets periode var disse tallene henholdsvis 70,6 % og 29,4 %. Nedgangen i det totalte utlånet skyldes derfor færre fornyelser. Målt i “nye utlån” var det i første kvartal 2011 en øknig på 6,4 % sammenlignet med samme periode 2010.
 • HiBu-biblioteket – mer enn bøker. – Til forskjell fra folkebibliotekene har fagbibliotekene i Norge tilbudt e-bøker i mange år. Mens man i folkebibliotekene satser på utlån av norske bøker med et foreløpig et veldig magert utvalg, har vi i fagbibliotekene i stor grad satset på pakker av e-bøker fra store leverandører. Det har betydd et tilbud om titusenvis av e-bøker innenfor et fagfelt. Mens det i folkebibliotekene er en nokså høy terskel – for å laste ned, først Adobe Digital Edition , så skaffe seg lånerett i de rette bibliotekene, så finne en bok som er ledig og til slutt laste den ned til pc og overføre den til lesing fra  ADE, -så ligger våre e-bøker lagret i en database og nedlastingen går fortrinnsvis til pc. I HiBu-biblioteket har vi hatt  basen Ebrary i ca 10 år. Fra vi startet abonnementet har vi tilbudt minst 20 000 e-bøker til brukerne våre. Vi har basen fremdeles og den inneholder mer enn 30 000 bøker.
 • Digital Deichman.  – Vi har nå jobbet med utskiftning av publikumsmaskiner i et drøyt halvt år og ligger godt an i forhold til målet: å bytte ut alle publikumsmaskiner på Deichmans filialer til halvtykke klienter. Vi er veldig fornøyd med resultatet så langt, og har fått veldig bra tilbakemelding fra publikum også. Systemet er basert i sin helhet på fri og åpen programvare. Ubuntu server, Lubuntu klient & libki klientstyringssystem. … Det ser veldig bra ut og statistikken så langt er slående: Vi trenger flere maskiner. Vi har også satt opp en feed som viser daglig statistikk: http://libkistats.deichman.no/
 • Leseåret 2010. Kulturdepartementet (KUD) og Kunnskapsdepartementet samarbeider om satsingen, og er premissleverandører for Leseåret 2010 og Lesesatsingen 2010 – 2014. ABM-utvikling skal ha en koordinerende funksjon for satsingen og være ansvarlig for samordning av tiltak. Det skal etableres nasjonale rammer rundt en rekke initiativ og satsinger for lesing og lesekompetanse. Fra 1. juli 2010 er den koordinerende funksjonen overført til Nasjonalbiblioteket.  Dette skjedde i forbindelse med at at bibliotekavdelingen i ABM-utvikling ble overført til Nasjonalbiblioteket.
 • Drammen vgs’s Blog. Dette er en skole i voldsom utvikling. Her rives det vegger og bygges nytt, og det er ikke mye ro å få. La oss håpe at dette er et tegn på at den nye skolen som vokser fram vil være et sted med rom for endring. Vi lar de tusen blomster blomstre, og dyrker fram både entreprenørene, forskerne, idrettstalentene og alle de andre alminnelige smarte ungdommene.

Mai

 • Glitre. Vi ønsker å bygge et lokalt brukergrensesnitt mot Öppna bibliotek slik at bibliotekarer og bibliotekbrukere kan legge inn egne omtaler, emneord/tagger o.l. på dokumenter på det enkelte bibliotekets hjemmeside, men på en slik måte at disse dataene, i kulissene, lagres i en felles, nasjonal tjeneste (Öppna bibliotek). Magnus Enger.
 • Trangt i hylla. En kasseringsblogg fra Buskerudgeriljaen. – Fett nok. Andersson og Nilsen. 1999. Alle var vel enige om at dette var en viktig bok. Mye debatt skapte den også. 12 år senere kan vel ingen se at verden har godt noe særlig framover på dette området. Fett blir mer og mer tabu, mens befolkningene blir større og større. Tilfeldig? Aner ikke svarer jeg. Bøyer meg i støvet for forfatterne. Dessverre har boka støvet ned på et skolebibliotek.

April

 • Leseåret 2010. Leseårsbloggen er tenkt som eit reidskap til informasjon og inspirasjon til alle dei som deltek i satsinga på leseløftet fram mot 2014. Hovedmålgruppen for Leseåret 2010 vil være voksne som leser lite. … lesing i et livslangt perspektiv og litteraturformidling til mennesker i alle aldere og livsfaser bør få økt oppmerksomhet fremover. Målsettingen er en nasjonal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lesekompetansen i hele landet. Dette skal styrke demokratiet ved å gi befolkningen økte leseferdigheter som øker muligheten til samfunnsdeltakelse, kunnskap og opplevelser. Lesekompetanse og digital kompetanse bør sees i sammenheng. Folkebibliotekene skal fremstå som et sentralt sted for litteratur med kompetanse på lesing og litteraturformidling. Begge målformer skal være en del av satsingen.
 • Klaus Jørans skriblerier. Klaus Jøran Tollan leder biblioteket ved Høgskolen i Gjøvik. – Richards E. Rubins bok “Foundations of Library and Information Science” kom i tredeutgave i fjor,…  Gjennom bokas ti kapitler blir leseren tatt med på en bredt anlagt gjennomgang av grunnlaget for bibliotek- og informasjonsvitenskapen, dens fremvekst og store utfordringer knyttet til den samfunnsmessige og teknologiske plattformen den bygger på i overgangen til det kunnskapsintensive samfunn. I avveiningen mellom dybde og popularisering balanserer Rubin godt, og har du behov for å friske opp igjen gammel kunnskap, er dette en bok som bidrar til å gjøre akkurat den jobben litt enklere.
 • Karen Marie Øvern – en fagblogg tilknyttet Høgskolen i Gjøvik. – It has been a strange day. I handed in my master thesis and had lunch with the other eight students that handed in their LIS master theses. I have been enrolled in the master`s programme for 4,5 years and I have spent the last 1,5 years writing the thesis. I have worked full time (and part time) while studying part time, and I have realised how much easier it was to study full time. Still, it is possible and I really think that I have learned more and written papers that are more interesting to my employer now than I could have ten years ago. And now I have only two months of waiting to do before the results are ready…
 • Bærum biblioteks lesesirkler. – Boken [Den jeg aldri var] som er oversatt fra svensk, ble innstilt til Nordisk Råds litteraturpris i 2005. Det er en krevende roman med vekslende perspektiver, i tillegg til fiktive avisutklipp og brev lagt inn i teksten. Handlingen følger hovedpersonen MaryMarie eller Mary/Marie i fortid og nåtid. Hun sitter ved mannen Sverkers seng, han er lammet og ligger i respirator. Hun er sjokkert og fylt med raseri. Det eneste ordet hun kan si er ”Albatross”. Sverker har i deres samliv vært notorisk utro. Grunnen til at han ligger der lammet, er et fall fra en hotellbygning i en øst-europeisk by etter et kjøp av en ung prostituert. Falt han eller ble han kastet ut av vinduet?
 • Betraktninger. – Det er torsdag og på tide med et nytt boktema hos Anette. I dag er det favorittbok på N og jeg brukte som vanlig Bokelskere.no for å se hva jeg hadde lest på denne bokstaven. Jeg hadde lest flere gode bøker på N, men valgte meg ut Norsk Familieleksikon av Hilde Sophie Plau. … Denne boken ga jeg en sekser hos Bokelskere. Det er en utrolig fascinerende historie om en familie og om slekten. Hilde Sophie Plau har fått med seg både det som er koselig og fint men også det som er stygt og som ikke blir snakket om. Anbefales!
 • Affi & Monica’s tanker og tenkning. Familieblogg
 • Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek. Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek har oppretta ein felles blogg, der det vil bli skrive om små og store nyhende i begge biblioteka. – Kari F. Brænne har skrevet en “skrekkelig” god roman, som treffer midt i magen og blir sittende lenge. Wilhelm har tilbrakt 30 år i utlendighet, hovedsakelig USA, for å glemme vonde hendelser fra fortida. Han lar seg overtale til å komme tilbake til “gamlelandet” i forbindelse med morens 85 årsdag. Men i ei hytte i Hedmarks dype skoger, vekkes alt til live igjen. … Anmelder Elin Brend Johansen karakteriserer boka som “en sår, slitsom og på mange måter nifs roman, som har alt. Vil du lese en velskrevet og godt komponert roman som du ikke glemmer med det første, velg denne!”
 • libridgets. Technology in libraries. NTNU. – Vi har sett markedsføringsverdien i å bruke teknologi som er populær, men vi måtte innse at teknologikunnskapen blant brukerne var veldig variert. Interesse for selve teknologien og applikasjonene er med og bestemmer læringsutbytte til hver enkelt.  Som en deltaker påpeker i hennes kronikk på universitetsavisa «Jeg skal på universitetet for å skrive oppgave, og pakke med meg det jeg trenger. Det er ikke lenger fem bøker og et kompendium som pakkes slik det var da jeg begynte å studere for fem år siden. Sekken er byttet ut med ei lita veske, og i den er det to digitale hjelpemidler. Tida på bussen bruker jeg til å lese pensumartikler. Det er ikke tusen ark som må holdes styr på, for jeg leser på en svart tynn skjerm….

Mars

Februar

Januar

 • Skien biblioteks litteraturblogg. 
 • Hauketo skolebibliotek. Her finner du stoff om bøker, nyheter og mye annet. –  Les fem bøker eller skriv tre noveller i løpet av ferien og du blir invitert til biblioteket på skriveverksted og besøk av en ekte forfatter. Deichmanske bibliotek, Holmlia inviterer alle ungdomsskoleelever til å delta på vår lese- og skrivekampanje i løpet av sommeren. … Du vil få invitasjon til å delta på skriveverksted på biblioteket når sommerferien er over. Her vil du møte en ekte forfatter som kan motivere deg til å skrive mer, og samtidig vise deg noen fine triks. Kanskje det bor en forfatterspire i deg?
 • Bergen Offentlige Bibliotek. Personalet blogger om aktuelle tema og emner knyttet til bibliotekets tjenester, samlinger og aktiviteter.

2009

Desember

November

 • Kulturtorvet. Det nye kulturhuset i Lindesnes kommune.
 • Kildekritikk og kildebruk. Et samarbeidsprosjekt ved Universitetsbiblioteket i Agder og Høgskolebiblioteket i Telemark 2010-2011. 

Oktober

September

 • Sylling bibliotek er en filial av Lier bibliotek. Sylling bibliotek er et kombinert folkebibliotek og skolebibliotek. JANUAR 2011
 • Eseløret. Bokblogg med lesetips – Nesbru VGS.
 • Kalmars oppskrifter. Karen Marie Øvern er bibliotekar ved Høgskolen i Gjøvik.

August

 • ERR-BE. Vi som skriv på denne bloggen jobbar på Bibliotek for realfag ved UiB. I bloggen tipsar vi kvarandre om aktuelle saker, og diskuterer slikt som databasefunksjonalitet, bibliometri, brukaropplæring og undervisning
 • Bibliotekene i Oppland. Denne bloggen har som formål å aktualisere bibliotekene i Oppland og Oppland fylkesbibliotek gjennom en felles bloggportal. Her ligger det betydelig lenker til ulike medier og nettsteder, andre sosiale nettsteder som bibliotek blogger, Twitter, Slideshare, Facebook, Flickr og YouTube.T

Juli

Juni

 • bokhylla.no. Nasjonalbibliotekets store digitaliseringsprosjekt
 • Bibliotekene i Oppland . Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål som angår opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek

Mai

 • E-lån. E-bøker i biblioteket. Prosjektblogg fra Drammen. Nå starter en spennende fase med utdeling av lesebrett til testbrukerne. Det vil være 5 testbrukere tilknyttet hvert bibliotek pluss en ekstra gruppe med spesielt interesserte brukere.
 • Les for meg – no!. Barnehagebibliotek i Meland kommune
 • Hamsun 2009. 2009 er Knut Hamsuns 150 års jubileum. Det markerer Kristiansand folkebibliotek med en blogg. Vi vil vite hva du mener om hans forfatterskap, slik som: • hvilken bok du liker best – eller minst – og hvorfor • om det er en karakter som du liker godt eller dårlig, og hvorfor • om du har en spesiell opplevelse knyttet til Hamsun, for eksempel en filmatisering, dramatisering eller en diktopplesing • om du har et favorittsitat. Velkommen med ditt bidrag!

April

 • UBtinget. UBtinget er bloggen til ledergruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Her vil vi informere, mene og dele.
 • Biblioteka i Vest. Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.
 • Blogg: Hammerfest bibliotek. Dette er bloggen til barne- og ungdomsavdelingen til Hammerfest folkebibliotek. Her vil vi skrive om bøker, filmer, hva som skjer for barn- og ungdom på biblioteket og annet relevant. Den gamle bloggen er nå [mai 2011]  integrert i våre hjemmesider:http://www.hammerfest.folkebibl.no/
 • Engerbloggen. Personlig blogg for Magnus Enger. Mat og musikk og bøker og sånn… .

Mars

Februar

Januar.

2008

 1. – . Vidsyn. Flerkulturelt bibliotekarbeid og Hordalandsmodellen.
 2. – . Lesestua mi. Dette er en blogg om min store kjærlighet – bøker.
 3. – . Musikk- og filmbiblioteket anbefaler. Fra Stavanger bibliotek.
 4. – . Tegneserier en må lese fordi at sånn er det bare. Fra Stavanger bibliotek.
 5. – . Mikromarc brukergruppe folkebibliotek. Formålet med brukergruppa er å utveksle erfaringer og å være et kontaktnett for samarbeid om Mikromarc. Dessuten å samordne og prioritere felles ønsker og krav via-a-vis Bibliotekenes IT-senter.
 6. – . Samisk bibliotektjeneste i Troms
 7. – . Spydeberg bibliotek. Det beste i livet er gratis – bruk biblioteket!
 8. – . Leselysten . Dette er bloggen til Bente, Frøydis og Solgunn. Vi arbeider som bibliotekarer ved Alta videregående skole. Bibliotekvaktene våre skriver også egne innlegg i bloggen.
 9. – . Norske bibliotekblogger. Metablogg fra Sarpsborg
 10. – . Se også. Norsk bibliotekforening starter nyhetsblogg.
 11. – . 3 vise kvinners blogg – ein personleg blogg om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek
 12. – . Miljøfokus. Deichmanske bibliotek sin miljøblogg.
 13. – . Ine Marits blogg. Denne bloggen handler om det som betyr noe for meg innenfor feltene Politikk, Litteratur og Bibliotek.
 14. – . Glemmens bibliotekblogg. VGS.
 15. – . Spillblogg. Fra Stavanger bibliotek.
 16. – . Biblioteksvars internsider.
 17. September. Sarpsborg bibliotek – kulturell møteplass. Proff nyhets- og informasjonsblogg fra biblioteket.
 18. – . Bibliotekbussene i Akershus
 19. – . Tipsbloggen fra Halden bibliotek
 20. August. Time bibliotek. Vidar Lund har flyttet fra Sør-Varanger til Jæren – med blogging i bagasjen.
 21. –  .Rubbel og bit. Barne- og ungdomsvdelinga ved frogn bibliotek ønsker velkommen til RUBBEL OG BIT. En blogg for alle leselystne, nysgjerrige, aktive barn og unge i Frogn!
 22. – . Kursblogg: No 120. Informasjonskompetansedelen av k
 23. – . Leseklubben. Lillesand folkebibliotek-
 24. Juni. Bibpop. Drammensbibliotekets blogg om dataspill og andre umoralske aktiviteter.
 25. – . Askim’s biblioteks blogg.
 26. – . Leselyst. Jeg heter Ingrid Svennevig Hagen og jobber som skolebibliotekar ved Sandvika videregående skole.
 27. – . Bibliotekene i Nore og Uvdal.
 28. . Tranby bibliotek. Til nytte og hygge
 29. Mai. Fagforum. På vårmøte08 for bibliotekansatte i vgs i Nord- og Sør-Trøndelag ble vi enige om å opprette en blogg for vbforum-medlemmer. Her kan vi diskutere aktuelle saker, dele erfaringer, legge ut boktips, nettips og annet man måtte ha på hjertet. Nyeste januar 2011
 30. – . Bentebing’s Weblog. A way to experiment the art of writing, reflecting on some of my interests.
 31. – . Maris mørke hjørne. Når jeg har formidla litteratur til barn og unge, har jeg alltid stått for det mørke, det skremmende og det blodige… Derav tittelen på bloggen.
 32. – . Les meg!. Boktips fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.
 33. – . Babelbarn. Denne bloggen driftes av Det flerspråklige bibliotek, Deichmanske bibliotek. Avsluttet som blogg november 2009. Innlemmet i hjemmesidene.
 34. April. Bibliotekarer på ville veier.  Faglig debatt så det suser. Tre poster på tre år …
 35. – .  Austevoll folkebibliotek.
 36. – . Elverum bibliotek.
 37. – . Øvre Eiker bibliotek.
 38. – . Kongbibloggen. Ansatte ved Kongsberg bibliotek vil benytte denne bloggen for å gjøre samlingen og tilbudene våre kjent. Det blir kommentarer både om nye bøker, filmer og musikk vi kjøper inn, og info. om ting som skjer på biblioteket vårt. Kanskje du finner en «favoritt-ansatt» som deler din egen smak? Alle er frie til å kommentere innleggene våre.
 39. – . Navigatører på verdenshavet. Litt om forsøket på å lage et kurs i digital kompetanse med vekt på kildebruk, kildelister og digital dømmekraft, også kalt informasjonskompetanse. Siv Marit Ersdal.
 40. Februar. Nordhordland litterære selskap. Selskapet ble stiftet i 2004 og startet altså å blogge i 2008.
 41. – . 23 ting om Web 2.0 i Hordaland. Nyeste april 2008. Nyeste februar 2009. ???
 42. – . Utviklingen av Nye Reaktor ???
 43. – . Web 2.0. Denne bloggen drives av fylkesbibliotekene i Akershus og Hedmark.
 44. – . Deltakerblogger. Samleblogg.
 45. – . Bøker, bibiotek og annet babbel.
 46. – . Anne Grethes blogg. Bokbuss i Buskerud …
 47. – . Bramseil. Birgitte Kleivset m.fl.
 48. – . Nytt fra Medisinsk bibliotek, NTNU UB

2007

 1. Ukjent måned.HiG-bibliotekets tilvekstblogg. Fra om med 30. juni 2010 blir denne bloggen flyttet til en ny adresse: http://blog.hig.no/tilvekst/
 2. – . BUF-bloggen. Her satser vi på å kunne komme med nyheter om barne- og ungdomsbibliotek, saker vi jobber med i spesialgruppen og ellers stort og smått som kan være nyttig for alle som jobber med barn, unge og bibliotek. Vi flytter over til http://bufbloggen.wordpress.com
 3. -. Bibliotekarene anbefaler. Her kommer vi på Stavanger bibliotek, med bibliotekarene på Kultur- og faktabiblioteket i spissen til å skrive om bøker, nye som gamle, gode som dårlige, lange som korte, skjønnlitteratur som faglitteratur. ???
 4. – . Stopp 1/2. Nyttige tips for oss som jobber i biblioteket. Fra folkebiblioteket i Trondheim.
 5. – . Bibliotekblogg Breivang. Fra VGS.
 6. – . Bokelskeren. En ungdomsbokblogg fra Larvik bibliotek
 7. – . Lesetips for barn og ungdom. Horten.
 8. – . Les med oss! Leksvik bibliotek
 9. – . Skolebibliotekaren. Bokomtaler.
 10.  Open access publisering. Her diskuteres problemstillinger i forhold til Open access- publisering og institusjonelle arkiv (med hovedvekt på Bibsys Brage).
 11. – . Lesetips. Horten bibliotek.
 12. August. Dell’Arte. Fagblogg for Helge Høivik.Ny lenke.
 13. – . Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk. ABM-utvikling begynte å revidere bibliotekstatistikken 18. juni – og Samstat-gruppa deltar ved Jørn Helge Dahl. Han og andre Samstat-medlemmer vil blogge fra og om prosessen.
 14. – . Spillblogg. Drammensbibliotekets blogg om dataspill og andre umoralske aktiviteter. Videreført som Bibpop fra og med juni 2008.
 15. – . Tysnes folkebibliotek. Tysnes folkebibliotek held til i nye lokale i Tysneshallen, … . Av tilbod i hallen kan nemnast kiosk, bowling, klatrevegg og styrketrening, forutan øvingslokale for ymse idrett, musikklag og anna. Månedens gjenstand …
 16. – . Curiousa. I grew up in … Kåfjord, and then in Longyearbyen, Spitzbergen. … I used to work with car maintainance
 17. – . Sånn går no dagan.
 18. -. Lesesirkelen Leselyset. Lesesirkelen Leselyset så for første gang lesingens lys i januar 2000. Vi består av fire leselystne damer: Hilde Kaalvik, Gunhild Standal, Mari Anne Aakerøy og Sigrid Bremseth, som møttes mens vi studerte bibliotekfag på Høgskolen i Oslo. Da vi senere alle sammen hadde slått oss ned i Trondheimsområdet bestemte vi oss for å danne en lesesirkel slik at vi regelmessig kunne dyrke vennskapet og vår felles interesse: litteratur.
 19. – . Leselyst. Finnmark fylkesbibliotek.
 20. – . Leseblogg for Aust-Agder. Lesetips fra VGS-bibliotek.
 21. – . Ukatalogisert. Bloggen til Bente Bing Kleiva.Bentebing.wordpress.com
 22. – . Kjettene på Dovre.
 23. April. Snåtas universMamma til 2. Storebror 3 år – lillebror 10 mnd.Ellers skriver jeg om det som faller meg inn- og det kan være mye rart. Sånn som livet, døden og kjærligheten – og alle de andre tingene mellom der. Og kanskje litt om bøker, musikk og sånt. Hvem vet? Den som titter innom får se..
 24. – . Læringssenterets boktips. Tips og anbefalinger til bøker og tegneserier du kan låne på Horten videregående skoles læringssenter.
 25. – . Sunniva i blogosfæren! Sjekk ut hennes melodiøse Deichmansnutt …. Heter nå Bare middelmådig.
 26. – . Robert Wyatt and stuff. Søsterblogg til Wyatting (se august 2006).
 27. Mars. Lesehesten fra Sørlandet. … jeg kommer til å vie store deler av sida til bøker jeg har lest og tanker om bøker.
 28. Februar. Målselv bibliotek. Her vil vi informere om arrangementer på biblioteket, presentere nye bøker og filmer, komme med boktips …
 29. – . Ung 3.0. Konferanseblogg
 30. Januar. Musikkprat. Dette er et forum for musikkprat, i regi av musikkavdelinga ved Trondheim folkebibliotek.
 31. – . Tanz. Eva Mostraum.
 32. – . Nytt og nyttig. Læringssenteret ved HiO er organisert i 5 team, og her finner du nyheter og informasjon fra teamene.
 33. – . UBIS. Har du en strålende ide? Har du lest noe du vil dele med kollegaene? Er det et møte eller konferanse du vil fortelle mer om?

2006

 1. Desember. Blogg fra bredden – Buskerud fylkesbibliotek. Flyttet til Buskerud fylkesbiblioteks nettsted. JUNI 2010
 2. Library sharings from Dragvoll library. Ved fagreferent Joost Hegle
 3. – . Stjernesøkerens bloggsmutthull. En liten bibliotekar som ofte dagdrømmer seg helt vekk mens hun katalogiserer og tukler med web. Stjernesøkerens bloggsmutthull. Flyttet hit.
 4. – . Boktips fra Lier bibliotek.
 5. – . Wyatting. Bibliotekperson fra Bergen skriver om Robert Wyatt spesielt, musikk generelt, litteratur, populærkultur, matlaging og alt annet (observert og kommentert litt på skrå kanskje).
 6. Juli. Biblioteket tar saka. Anders Ericson, nettredaktør med lang fartstid, inviterer til debatt.
 7. – . Bla, bla, bla. Tonita … lesende dame lykkelig i arbeid med bøker og mennesker – ikke alltid like balansert.
 8. Juni. Elis lesebabbel. Eli Frisvold om bøker pluss pluss
 9. – . Alt er en overgang. Om de nære ting. Og om de litt mer perifere ting. Personlig blogg fra Vestfold.
 10. Mai. Vade mecum
 11. April. Olavas blogg. Bibliotekar skriver om sin hverdag: – Kone til en, mamma til to og gravid med en liten kineser: en blogg om dette og hint som til slutt skaper hverdagen.
 12. Mars. Barn- og ungdomslitteratur. Ine Marit Torsvik Bertelsen. Blogger nu på Ine Marits blogg. Om den Nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen kan leses her.
 13. – . Elis billedbabbel. Med innlagt mat.
 14. Februar. Østavind – blogg for bibliotekene i Østfold. Alle som vil blogge (og som jobber på et bibliotek i fylket) kan henvende seg til Østfold fylkesbibliotek.
 15. – . Baronessen. Man må ennå ha kaos i seg  for å skape en dansende stjerne F. Nietzsche.  Musikalsk og kreativ småbarnsmor, jobber som avd.bibliotekar på en psykiatrisk klinikk.
 16. Januar. Librarian 1.5. Library 2.0 from a Scandinavian perspective. Thomas Brevik skriver på engelsk.

2005

 1. . Bibliotekar i eksil.
 2. August. Opp Amaryllis!. Bibliotekstudent Kari Frodesen ved JBI.
 3. Mai. The glamourous librarian.. En glamorøs ressurs for bibliotekarer og andre som foretrekker cashmere fremfor terylene…
 4. Baktanker. John David Didriksen (Rocke-D) fra Karmøy.
 5. -. Plinius. Tord Høivik skriver på engelsk.
 6. Mars. Nyhende. Personlig fagblogg med teknologisk vinkling. Paal Lykkja.

2004

 1. Desember. Fugledagbok frå Haugalandet. Fuglar sett av Elisabeth Rege & Jørn Hjørungnes. TH: Begge er bibliotekarer.
 2. November. Underveis. Anne Birgit Gran Lindaas. Museumsbibliotekar med ekte stjerner i blikket.
 3. – . Plinius. Tord Høivik.
 4. – . Eirikblogg. Personlig blogg for Eirik Stillingen (Patentstyrets bibliotek). Jeg ønsket å bli en rå og kompromissløs rockemusiker da jeg var 17. Nå er jeg 34 og en rå og kompromissløs bibliotekar.
 5. Oktober. Sjøkrigsskolens bibliotek. Thomas Brevik.
 6. – . Kanskje det bare er meg. Hans Petter Laberg – bibliotekar og forfatter i Flekkefjord.
 7. April. Bibliotekarens bibliotek. Thomas Brevik. Fortsetter blogg startet februar 2001 (se under). 

2002

 1. Mai. Helenes Hengekøye. Torunn Helene Fredriksen. Spredte tanker om bibliotek, litteratur, teknologi og annet som opptar meg. Bloggen ble publisert hos Blogger fram til januar 2008.
 2. Mars. Blogg og Bibliotek. Thomas Brevik og Even Flood.

2001 -3

 1. Mars. Pappmaskin. Diaré. Techblogg. Morten Skogly. (Oppdaget 30.12.06!) Flyttet til Pappmaskin i  april 2010.
 2. Februar. Bibliotekarens bibliotek. Thomas Brevik. Flyttet fra blogspot 22.04.03

61 kommentarer »

 1. […] Det finnes vel tjue norske bibliotekblogger. De fleste blir overvåket av den danske bloggportalen Bibfeeds. Omfanget er ikke større enn at jeg kan følge med på alle – og bare det gir jo et mangefasettert bilde av bibliotek-Norge. […]

  Tilbakeping av Plinius » SK 1/06: Lett å følge med? — søndag, januar 8, 2006 @ 11:00 pm

 2. […] Bloggerne – godt over tjue – og nestenbloggerne – som Svein Arne Tinnesand med månedlig politisk kalender (2004, 2005) – begynner å få en viktig rolle i nyhetsformidling og faglig refleksjon. […]

  Tilbakeping av Plinius » SK 3/06: Bibliotektorget — søndag, januar 15, 2006 @ 9:11 pm

 3. […] I Norge blir bibliotekmøtet i Trondheim i mars den første store samlingen med et sterkt digitalt nærvær. Spesialgruppa SIKT åpnet ballet – med wiki, blogger og RSS – på sin startkonferanse i Bergen i 2004. Nå har bibliotek-Norge over tjue løpende blogger og en rekke nyhetssider vi kan abonnere på. Ei ny tid er i emning … Ressurser […]

  Tilbakeping av Plinius » Elleve tusen ensomme ryttere — tirsdag, januar 31, 2006 @ 8:45 am

 4. […] Norske bibliotekblogger […]

  Tilbakeping av Plinius » P 68/06: Hvor mange leser bloggene våre? — torsdag, april 20, 2006 @ 8:38 pm

 5. […] 0930-1000. Kaffe, te 1000-1015. Åpning. Oversikt over dagen. Rask introduksjonsrunde. 1015-1100. Mitt liv som blogger. Panel med Birgitte Kleivset (Høgskolen i Agder), Rolf Steinar Bergli (Lindesnes bibliotek) og Tord Høivik (Høgskolen i Oslo) -alias Plinius. Korte panelinnlegg (5 min) og mye diskusjon med salen. 1100-1115. Pause 1115-1145. Blogg i vei. Miniforedrag ved Tord Høivik om bruk av blogg i bibliotek (15 min) + diskusjon (15 min). Norske bibliotekblogger 1145-1230. Lunsj 1230-1300. Web 2.0. Foredrag ved Tord Høivik om den nye fasen i nettets utvikling 1300-1330. Plenumsdiskusjon. 1330-1345. Pause 1345-1415. Bibliotek 2.0. Foredrag ved Tord Høivik om bibliotekets nye roller i en verden preget av Web 2.0 1415-1430. Summegrupper (i kursrommet) 1430-1455. Plenumsdiskusjon 1455-1500. Takk for i dag. […]

  Tilbakeping av Plinius » P 73/06: Populær musikk fra blogosfæren — onsdag, mai 3, 2006 @ 12:05 pm

 6. […] – . Norske bibliotekblogger. Løpende oppdatert liste. […]

  Tilbakeping av Plinius » SK 12/06: Bibliotek 2.0 - boulevard eller blindgate? — tirsdag, mai 16, 2006 @ 7:23 pm

 7. […] Bibliotek-Norge har i dag omtrent tredve aktive blogger. ABM-utvikling bruker store ressurser på Kulturnettet – med mandat fra KKD: […]

  Tilbakeping av Plinius » SK 20/06: De fire tidsskriftene — tirsdag, mai 16, 2006 @ 8:02 pm

 8. […] Nettet Internettfilter på bibliotek har vært oppe til debatt fleire gangar. I Danmark har nå kulturministaren foreslått at biblioteka skal sette opp slike filtre . Papiravisene døyr skriv Dagbladet Tord Høivik drøftar på sin blogg Plinius kva det tyder for biblioteka . Den same Tord Høivik har òg laga ein oversikt over kva bibliotekbloggar som finnes i Norge for tida. Send tips til Tord om du veit om fleire! E-bøker var svært langt framme i ordskiftet for nokre år sida, så blei det stille.  I Sverige ser det ut til at fenomenet lever . […]

  Tilbakeping av Politisk kalender » Blog Archive » Juni — onsdag, mai 31, 2006 @ 7:44 pm

 9. […] Norske bibliotekblogger. Tallet nærmer seg førti. Se også Bibfeeds – en hjemmesnekret nyhetstjeneste for skandinaviske bibliotekvenner. […]

  Tilbakeping av Plinius » P 124/06: Kort om bibliotek 2.0 — onsdag, juni 14, 2006 @ 10:31 am

 10. […] Det er p.t. seksten medlemmer av LibraryThing som har denne boka – deriblant miromurr – alias Thomas Brevik, som har æren av å være den første bloggende bibliotekar i Norge (februar 2001). […]

  Tilbakeping av For moro skyld: LibraryThing « Statius — torsdag, september 7, 2006 @ 5:40 pm

 11. […] For moro skyld har jeg sortert listen over bibliotekblogger etter bibliotektype. Nå er jo bloggen en ganske fri sjanger. Plassering under en institusjon betyr ikke at bloggen er offisiell – bare at forfatteren befinner seg der. Du må selv vurdere tilknytningsgraden. De aller mest personlige bloggene har jeg imidlertid plassert i en egen gruppe. […]

  Tilbakeping av P 158/06 « Plinius — lørdag, september 9, 2006 @ 9:27 am

 12. Jeg har tatt meg den frihet å lage en OPML fil med utgangspunkt i oversikten ovenfor: http://www.enger.priv.no/?focus=blog&id=1454

  Kommentar av Magnus — fredag, oktober 27, 2006 @ 7:58 pm

 13. Fritt fram!

  Kommentar av Tord — lørdag, oktober 28, 2006 @ 6:31 pm

 14. Halla… dersom noen vil, har jeg min blog oppe å går .. ta GJERNE en tur innom…

  Kommentar av Vidar — søndag, november 19, 2006 @ 4:55 pm

 15. […] har registrert omtrent åtti blogger i det norske bibliotekmiljøet – noe som er mye for et gruppe med 5-6 tusen deltakere. Ingen av dem […]

  Tilbakeping av P 97/07 « Plinius — tirsdag, april 17, 2007 @ 7:20 am

 16. […] Norge har Plinius længe vedligeholdt en liste over den norske biblioblogosfære. På denne liste er 84 […]

  Tilbakeping av e-klumme » Blog arkiv » Biblioblogosfæren i Norge, Sverige og Europa — torsdag, mai 10, 2007 @ 1:03 pm

 17. Hei,

  Kan du legge til min blogg også på oversikten din? På forhånd takk.

  Kommentar av Snåta — torsdag, mai 24, 2007 @ 4:19 pm

 18. […] så er disse fenomena marginale. Norge har for tida ein heil masse bibliotekbloggar berre på lista til Tord Høivik sin blogg “Plinius” er det lista opp over 80, i tilegg finnes det […]

  Tilbakeping av Biblioteknorge - postlista vår « Politisk kalender — tirsdag, juni 19, 2007 @ 7:30 pm

 19. […] Norske biblogger – 111 […]

  Tilbakeping av P 190/07 « Plinius — tirsdag, juli 31, 2007 @ 8:05 am

 20. Og i dag ser det faktisk ut til at VIKO-bloggen har vakna til live att òg: http://viko.blogsome.com/

  Kommentar av Jørn — fredag, september 21, 2007 @ 4:14 pm

 21. […] korte blogglista er dominert av menn. Men på den store lista over norske bibliotekblogger er kvinnene i klart […]

  Tilbakeping av SK 38/07: Forskning på en femøre « Plinius — søndag, september 23, 2007 @ 9:40 pm

 22. To til:

  http://fradittbibliotek.wordpress.com/

  http://sfxubit.blogspot.com/

  Kommentar av Jørn — onsdag, oktober 3, 2007 @ 4:09 pm

 23. http://spillblogg.wordpress.no

  Kommentar av Jonas — onsdag, oktober 17, 2007 @ 6:35 pm

 24. Forrige skulle sjølsagt være:
  http://spillblogg.wordpress.com

  Kommentar av Jonas — onsdag, oktober 17, 2007 @ 6:36 pm

 25. […] Norske biblogger […]

  Tilbakeping av P 278/07: Politisk kalender « Plinius — torsdag, november 22, 2007 @ 2:06 pm

 26. Ny? http://ubis2null.wordpress.com/

  Kommentar av Jørn — torsdag, november 22, 2007 @ 3:26 pm

 27. Takk til Jørn. Lagt inn.

  Kommentar av plinius — torsdag, november 22, 2007 @ 3:47 pm

 28. Her er min nye(littertur/bibliotek)-blogg:
  Skyene drar bare de kommer så langt – ein litteraturblogg i farta

  Kommentar av Trude Hege — tirsdag, desember 4, 2007 @ 8:34 pm

 29. OOPs, adressen kom ikke med.
  http://lesepensjonatet.blogspot.com/

  Kommentar av Trude Hege — tirsdag, desember 4, 2007 @ 8:35 pm

 30. Denne vil bli spennande å følgje på nyåret: http://wergelandkristiansand.blogspot.com/

  Kommentar av Jørn — fredag, desember 7, 2007 @ 3:22 pm

 31. Takk til alle gode hjelpere!

  Jeg har nettopp tatt en oppdateringsrunde og føyd til tre nye «tipsede» blogger. Det totale antallet ligger nå på respektable 110 blogger.

  Kommentar av plinius — tirsdag, desember 11, 2007 @ 10:23 am

 32. Hej, har du denne?
  Harstad biblioteks nyhetsarkiv: http://hbiblnyheterarkiv.blogspot.com/

  Fant den ikke på lista di, men øynene begynner også å bli litt trøtte…

  Mvh

  Kommentar av KristinB — onsdag, desember 12, 2007 @ 3:00 pm

 33. Mai 2007:
  http://www.biblab.no/blog/

  Desember 2007:
  http://ubitharald.blogspot.com/

  Kommentar av bibliotek — torsdag, januar 17, 2008 @ 1:25 pm

 34. Hei!

  Har du en lignende oversikt over norske bibliotek wikier? Hadde vært interessant

  Kommentar av wikimannen — tirsdag, februar 12, 2008 @ 2:24 pm

 35. Jeg har ikke prøvd å kartlegge wikier. Antallet er neppe særlig høyt. Prøv Anders Ericson (på NBF) – han har jobbet mye med wiki.

  Kommentar av Tord — tirsdag, februar 12, 2008 @ 3:33 pm

 36. tusen takk for raskt svar:)

  Kommentar av wikimannen — tirsdag, februar 12, 2008 @ 3:34 pm

 37. Jeg vet ikke om du kjenner disse eller om de er innenfor det du er ute etter, men tipser uansett.

  Drammensbibliotekets ungdomssatsing, Popkult, har to blogger.

  «Bibpop», som har fokus på formidling av materiale utad. Det vil si musikk, spill, film og bøker relatert til disse temaene. Tanken er å være langsiktige og blogge relativt hyppig – for så å se om det fører til resultater.
  bibpop.wordpress.com/

  «Popkult» en Popkult-bloggen som dekker det mer faglige og dokumenterer prosjektet internt:
  drammenpopkult.wordpress.com/

  Dessuten har vi «Godbok-bloggen», som formidler barnelitteratur:
  godbok.wordpress.com/

  «Spillblogg» på spillblogg.wordpress.com er også vår, men er foreløpig parkert til fordel for «Bibpop» som også blogger utad om spill i biblioteket.

  Kommentar av øyvind — tirsdag, juli 1, 2008 @ 7:07 pm

 38. Hei Øyvind:

  Jeg hadde med Bibpop, men ikke de andre – som selvsagt fortjener en plass på lista. Jeg er skikkelig imponert av Drammensbibliotekets ungdomssatsing (og har nettopp lånt seks bind av tegneserieklassikeren Legends ….).

  Kommentar av plinius — tirsdag, juli 1, 2008 @ 8:45 pm

 39. Han her er også bibliotekar: http://blog.hanshan.org 🙂

  Kommentar av Vidar — tirsdag, juli 29, 2008 @ 2:09 pm

 40. Og henne! http://www.pyrre.com/html/plogg.html

  Kommentar av Vidar — tirsdag, juli 29, 2008 @ 2:12 pm

 41. […] av dem var nye for meg – og skal nå legges inn i Norske biblogger – bibliotekfeltets selvutnevnte […]

  Tilbakeping av P 196/08 « Plinius — fredag, august 22, 2008 @ 10:16 am

 42. Hei Tord! 🙂

  Kan du inkludere Sarpsborg biblioteks blogg i listen din over bibliotekblogger?

  http://sarpsborg.wordpress.com

  mvh Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

  Kommentar av Petersen, Vegard Krog — tirsdag, september 23, 2008 @ 9:45 am

 43. […] Vegard har også begynt å kartlegge bibliotekblogosfæren. Der Plinius tar for seg rubbel og bit, holder Vegard seg til de bloggende bibliotek. Jeg har stjålet vilt fra hans liste ved min siste oppdatering. […]

  Tilbakeping av P 271/08 « Plinius — tirsdag, desember 23, 2008 @ 8:58 pm

 44. Det bibliografiske senter har fått en lavintens blogg.

  Kommentar av Info — fredag, januar 9, 2009 @ 2:34 pm

 45. Det var hyggelig. Hvor finner jeg den?

  Kommentar av plinius — lørdag, januar 10, 2009 @ 10:30 pm

 46. beklager, lenken var bakt inn i signaturen «Info»
  Prøv i stedet:
  http://www.bibliografi.no

  Kommentar av Info — onsdag, januar 14, 2009 @ 9:56 am

 47. […] by vkp2 den 14 januar, 2009 Ifølge Plinius/Tord Høivik ble det opprette 54 nye bibliotekrelaterte blogger i 2008. På slutten av året har han en […]

  Tilbakeping av Blogging og Bibliotek 2008 « Norske bibliotekblogger — onsdag, januar 14, 2009 @ 10:48 am

 48. Blogger etter å ha vært med på 23 ting å vite om Web 2.0 i Trøndelagsregionen. Som danske Susannne Brøgger sa for flere år siden; «En gris som haver været opp at flyve kan ikke steges». Det gir jeg blanke fanden i!, og skriver om løst og fast.

  Kommentar av Sveinung Havik — onsdag, januar 21, 2009 @ 6:50 pm

 49. Kjempefint med oversikt over blogger. Her er en til jeg ikke kunne finne på oversikten din

  http://burkblogg.blogspot.com/
  Dette er bloggen til Barne- og ungdomsbibliotekarer på Romerike (Akershus). Den er laget for at vi lettere skal holde hverandre oppdatert på hva vi gjøre, få tips av hverandre og diskuterer.

  Kommentar av Elisabeth Johansen — fredag, januar 23, 2009 @ 11:41 am

 50. Ny blogg fra dokumentasjonsvitenskap (http://dokumentasjonsvitenskap.blogspot.com/) med informasjon og nyheter fra bibliotekutdanninga i Tromsø. Bl.a. med intrykk fra KORG-dagene 2009.

  Kommentar av Tore Brattli — torsdag, februar 12, 2009 @ 9:59 pm

 51. Takk for tips! Sveinung, Burk og Dokvit er på plass.

  Kommentar av plinius — lørdag, februar 14, 2009 @ 1:14 pm

 52. […] har nylig oppdatert listen over norske biblogger (mottar fortsatt tips). Av de tredve  som startet i 2009, er det omtrent halvparten (14) som har […]

  Tilbakeping av P 141/09: Halvparten bobler fortsatt « Plinius — fredag, oktober 16, 2009 @ 5:03 pm

 53. […] hva med fagbibliotekene, spør Line Akerholt? Der er det langt færre. Jeg har sett gjennom Norske Biblogger og kommet til sytten aktive blogger. Det ligger sikker noen og lurer rett under horisonten (si […]

  Tilbakeping av P 150/09: Få blogger fra fagbibliotek « Plinius — tirsdag, oktober 27, 2009 @ 10:46 am

 54. […] finner lenker til alle disse nedenfor – og til absolutt alle på Norske biblogger. Alt er sjekket […]

  Tilbakeping av P 13/10: Aktive blogger fra 2008 « Plinius — lørdag, januar 16, 2010 @ 1:03 pm

 55. […] about academic, school and special libraries? I have looked through  my list of Norske Biblogger and found about twenty active […]

  Tilbakeping av PL 21/10 « Plinius — tirsdag, juni 8, 2010 @ 10:28 am

 56. […] Jørans skriblerier er en av de  fjorten tolv nye bibliotekbloggene jeg har registrert våren 2010. Det totale antall blogger øker nok fortsatt noe, men selve veksten er langt lavere […]

  Tilbakeping av P 101/10: Fjorten nye blogger « Plinius — tirsdag, juni 15, 2010 @ 5:13 pm

 57. […] Norske biblogger […]

  Tilbakeping av My web sites « Plinius Home — søndag, juli 18, 2010 @ 10:10 pm

 58. […] NORSKE BLOGGER – 705 […]

  Tilbakeping av P 188/11: Populære sider i 2011 « Plinius — søndag, januar 1, 2012 @ 8:58 am

 59. […] til den må du først klikke på Fag og deretter på Rom for dannelse. Jeg har fanget den opp i min liste over bibliotekblogger, men må tilstå at jeg ikke har tenkt så mye på […]

  Tilbakeping av P 38/12: Samtaler med Staten « Plinius — fredag, mars 2, 2012 @ 7:58 pm

 60. […] en oversikt over norske «biblogger», både faglige og personlige. Den kan du lese her. Kanskje din blogg blir neste på […]

  Tilbakeping av Ting 1: Blogging | Smart læring på St. Olav — tirsdag, januar 14, 2014 @ 2:24 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: