Plinius

søndag, oktober 21, 2007

SK 42/07: KORG på ville veier

Filed under: Søndag kveld — plinius @ 12:16 am

laas.jpgKunnskapsorganisering egner seg best for bibliotekarer.

En av tjenestene i den statlige portalen Utdanning.no er en database med informasjon om alle norske yrker med tilhørende utdanninger. Design og drift av en slik database er en krevende oppgave. Utdanning.no har valgt å benytte et lite firma uten KORG-kompetanse som underleverandør.

Vi samarbeider idag kun med en partner, Laterna magica (jobbfeber.no), men ønsker og (!) starte et prosjekt i samarbeid med flere aktører.

Resultatet er deretter.

Utdanning.no ønsker og (!) starte et prosjekt for og (!) lage en felles offentlig base med yrkesbeskrivelser. I den sammenheng ønsker vi og (!) opprette kontakt med aktører som ønsker å delta på et slikt sammarbeid (!). Dette kan være både innenen for (!) utdanningssektoren (!) men andre kan også ta kontakt.

For og (!) melde din interesse for et prosjekt om en felles samling med yrkesbeskrivelser ta kontakt med: NN

Det første som trengs, er nok en ….

Filolog

Den typiske filologen har alltid vært glad i å lese. Man morer seg over språklige detaljer som andre betegner som «flisespikkeri», og legger merke til hvordan andre mennesker uttrykker seg.

Flere klipp fra yrkesdatabasen:

Skomaker

Som skomaker må du obellage (!) deg på å også (!) måtte påta seg (!) reperasjon (!) av vesker, seltøy (!) og liknende.

Samfunnsøkonom (Fhv. sosialøkonom)

Faget rører seg også om hvordan forbrukere og bedrifter oppfører seg i markedene, og hvordan denne atferden bestemmer priser, forbruk og produksjon.

Havforsker

Havet holder på hemmelighetene sine, og det er fortsatt vanskelig å beregne hvor mye torsk, sild og andre arter som svømmer rundt i våre havområder.

Låsesmed

Låsesmedfagets historie strekker seg tilbake til det gamle Egypt (2000år f.Kr.) Den gang var låsene laget av tre, men de bygger på samme prinsipper som dagens mekaniske låser. De første låsene i Norge er datert tilbake til den yngre jernalder.

Bartender

Som bartender har du ansvar for hver enkelt gjest, og skal i hvert enkelt salgstilfelle innen hvert arbeidsområde innfri eller imøtekomme gjestens forventninger.

Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer.

Ernæringsfysiolog

Visste du at

 • Folsyre er veldig viktig for dannelsen av nervesystemet mellom dag 15 og 28 under svangerskapet
 • Du kan dø av en flaske brennevin
 • Matvarer påvirker arvestoffet vårt
 • «5 om dagen» kan spare 5000 krefttilfeller i året-

Kommunalt ansatt

Er dette et yrke?

Kommunen er inndelt i 8 byrådsavdelinger:

Byrådslederens avdeling
Byrådsavdeling for eldre og bydelene
Byrådsavdeling for finans
Byrådsavdeling for helse og barnevern
Byrådsavdeling for næring og byutvikling
Byrådsavdeling for eldre og bydelene
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Byrådsavdeling for kultur og utdanning
Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling

Byrådsavdelingene svarer til departementene i regjeringen og byrådet tilsvarer regjeringen.

Hvor mange kommuner – bortsett fra Oslo – er organisert slik?

Kontor og administrasjonsarbeider

Man bruker data(IKT) og jobben medfører en del skrivearbeid som forutsetter at man er kan formulere seg godt i norsk skriftlig (evt. engelsk mv).

Guide/Omviser/Reiseleder

Ordet guide brukes om svært mange ting, i denne korte veiledningen har vi valgt å gi ordet guide – betydning byguide eller lokalguide. … Guiden kan erverve sine kunnskaper enten ved utdannelse på universitetsnivå, eller ved å gå på guide kur.

Redaktør

Det stilles krav til skriftlige og muntlige formuleringsevner. Du må også kunne utvise selvstendighet, gode lederegenskaper samarbeidsevner, samt gode samfunnskunnskaper.

Resepsjonist

Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer.

Daglig leder av et hotell

Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer.

Oversetter/Translatør

Men for f.eks. å kunne kalle seg statsautorisert translatør må man ha bestått translatøreksamen ved Handelskolen i Bergen. Denne arrangeres annet hvert år.

Du må ha fyllt 25 år. Du kan oghså studere emner i denne type arbeid ved Universitetet i Oslo.

Likeledes er det opprettet en fagoversetterutdanning (3-årig Bachelor) ved distrikthøgskolen i Agder.

Bibliotekar

En bibliotekar i 2003 arbeider ikke bare med bøker, men med et mangfold av materialtyper og medier: tidsskrifter, videogrammer, cd, dvd og ikke minst Internett.

Men hva med 2007?

Les mer om Bibliotekar hos jobbfeber.no

 

Teksten hos jobbfeber.no er identisk med teksten hos utdanning.no,

Etnolog

Sagt på en annen måte, etnolger undersøker menneskets liv og historie i samspillet mellom det materielle og det immatreielle, hva folk har gjordt og hva de har tenkt og hvordan dette er forskjellig alt etter hvor man bor og hva slags sosialt miljø man kommer fra.

For å få svar på disse spørsmålene brukes kilder og etnologer bruker mange forskjellige kildertyper alt fra skriftlige fremstillinger til innsammling av minner og fortellinger.

Og så var det disse kommaene, da …

Reiseleder/ reise- og turoperatør

Se også yrke: Reisekonsulent / reisebyrmedarbeider [Råtten lenke]

Personalsjef Marit Brevik i Star Tour ønsker ikke konkret å oppgi en reiseleders lønn, men sier: «Man blir ikke rik av å arbeide som reiseleder, men man blir rik på opplevelser…..»

Det virker dermed på Jobbfebers redaksjon som om man bør se på reiselederyrket som en reiseopplevelse, uten å tenke for mye på lønn. …

Maler

I Europa kan vi spore maleryrket tilbake til oltidens Kreta, Hellas og Roma. Særlig i Knossos og Pompeii er det tydelige spor etter fortidens malere.

I Norge har det vært gitt opplæring i malerfaget siden middelalderen.

Aktuar

En nyutdannet Aktuar (bachelor) vil tjene omkring kr 350-390 000.-, etter en stund i jobben, svært godt betalt. Med mastergrad mellom til 400 000.- til 500 000.- og mer.

Det finnes ingen bachelor-aktuarer (og heller ingen bachelor-kirurger). Aktuar er betegnelsen på statistikere med spesialisering og hovedfag innen forsikringsmatematikk.

Yrket krever utdanning i matematikk og risikoanalyse. Du lærer å analysere komplekse problemer gjennom matematikk, IT, erfaringsdata og økonomiske modeller. Du lærer å forenkle det kompliserte og formidle svarene slik at andre forstår deg. Se lenker til utdanningene, bachelor og master, underst på siden.

Hvor mye forenkling man lærer ved å studere forsikringsmatematikk, kan diskuteres.

Det finnes ingen lenker til utdanninger «underst» på siden.

Forsker

Forsker er folk som driver med det de drives av. Som forskere får vi lov til å arbeide med problemer som virkelig interesserer og engasjerer oss. Vi gleder oss til å gå på jobb, til å lære nye ting. Kort sagt vi har verdens beste jobb.

Målet for all forskning er ganske enkelt å avdekke hittil ukjent kunnskap, og da er selv den minste stein et bidrag når den legges på kunnskapens mur.

Misjonær

Som misjonær krysser man geografiske og kulturelle grenser i den hensikt å gjøre Jesus kjent der han ikke er kjent…

Det er en forutsetning at du som misjonær har et personlig engasjement i det budskapet du skal forkynne, d.v.s. at du tror at Jesus er Guds Sønn som døde og stod opp for deg og alle andre mennesker.

Du bør også ha evnen til tilpasning samt respektere mennesker uavhengig tenkemåte, tro og livsstil.

Demograf

Under Opptakskrav nevnes et toårig studium ved Høgskolen i Telemark – et studiested som ikke tilbyr faget demografi.

Limtrearbeider

Limtre bygges opp ved at trelast kløyves til lameller av limtreprodusenten eller de leveres ferdig kløyvd fra sagbruket. Lamellene settes på lager, tørkes, sorteres og høvles.

Skal det lages store konstruksjoner, skjøtes lamellene med fingerskjøter. Deretter limes lamellene sammen i lim-presser til blokker eller ferdige limtrekonstruksjoner. Blokkene skjæres eventuelt opp til mindre enheter. Til slutt behandles overflaten med høvel og pussemaskiner, og overflatebehandles alt etter hva produktet skal brukes til.

Filosof

En annen konsekvens av den systematiske gjennomtenkningen av ulike spørsmål, er at filosofer gjerne blir litt mer ydmyke i forhold til hva vi faktisk kan oppnå sikker kunnskap om. Verden åpner seg på en måte opp, slik at vi bedre kan se dens mangfold. Og nettopp i dette ligger filosofiens relevans for livet som sådan.

 

Teolog

Store deler av teksten – som forøvrig er full av trykkfeil – gjengis to ganger.

Pikkolo

Som pikkolo har man det fulle ansvar for det arbeidet man utfører og for den informasjonen man formidler til gjestene. Det vil være ditt ansvar å sørge for å åpne bildøren og assistere gjesten med bagasje ved ankomst og avreise.

… Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer.

Servitør

Som servitør har du totalansvaret for hver enkelt gjest, og skal i hvert enkelt salgstilfelle innen hvert arbeidsområde innfri eller imøtekomme gjestens forventninger.

… Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer.

Hovmester

Hovmesteren arbeider i restauranter, selskapslokaler eller ved hoteller. Det er hovmesteren som har ansvaret for den daglige driften av restauranten.

Et lite skuespillertalent kan også være verdifullt, da en av og til må kunne improvisere uten at gjesten merker hva som skjer.

Kobling på kryss og tvers

Jobbfebers publiseringsløsning er levert av den lille bedriften LAG multimedia, som

sørger for å krysskoble hundrevis av yrker, utdanninger, skoleopplysninger, videofilmer og artikler slik at resultatet blir et lettnavigert og intelligent websted.

På sitt nettsted forteller LAG multimedia at

 • Jobbfeber ligger på 1-2. plass om du søker etter «yker» på Google eller Kvasir.
 • Fordi alle site-linker lages og oppdateres automatisk, genererer hele websiten, med sine over 1500 dynamske sider, mindre enn 0.2% «404 not found» feil.

Ortografien er det verre med.

Jobbfeber har en kontaktside:

Tilbakemeldinger til Jobbfeber. Vi beklager, men pga en feil er tilbakemeldingsskjemaet for tiden utilgjengelig. Inntil vi mottar en fiks fra produsenten kan du bruke epost-adressen laterna@laterna.no for å kontakte oss om Jobbfeber.

Jeg går ut fra at produsenten er LAG Multimedia, som jeg skrev om i gårsdagens Plinius: Store mål og små aktører.

Ressurser

9 kommentarer »

 1. Dette er inkje mindre enn ein skandale. Er dette verkeleg ein av staten sine autoriserte utdanningsportalar?? Dette er ei sak for media…

  Kommentar av Vidar Lund — søndag, oktober 21, 2007 @ 11:22 am

 2. Hei, Vidar!

  Utdanning.no er etablert av Kunnskapsdepartementet og skal være den nasjonale utdanningsportalen som samler alt om utdanning på en plass.

  Skolenettet – som nødvendigvis må overlappe mye med Utdanning.no – er Utdanningsdirektoratets tjeneste for elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring.

  Komiteen som skal sørge for koordinering (SANU), ledes av Utdanning.no. Den hadde sitt første møte i juni 2005. Hva SANU hittil har fått til, har jeg dessverre ikke kjennskap til.

  Men det er tydelig at noe er på gang rundt yrkesbeskrivelsene. I møteboken fra SANUs maimøte (2007) heter det: «SANU ber om at anbud for yrkesbeskrivelse på nett legger opp til en styringsstruktur av prosjektet som innbefatter etableringen av et styringsutvalg som representerer hele sektoren og alle interessenter, for på denne måten sikre at arbeidet skjer med basis i en åpenhets- og delingskultur.»

  Kommentar av plinius — søndag, oktober 21, 2007 @ 12:01 pm

 3. Tord, det du gjør her er kjempeviktig. Jeg blir i stadig større grad involvert i nettutdanningsprosjekter, og er sjokkert over hva jeg finner – både som fagmenneske og skattebetaler.

  Skal gjøre mitt for å viderebringe disse postingene til folk som kan ha nytte av dem.

  Kommentar av Eirik — søndag, oktober 21, 2007 @ 1:42 pm

 4. Tord,

  takk for at du tar deg tid til dette arbeidet. Kvalitetssikring er tydeligvis et ukjent ord for disse aktørene. Det er langt mellom visjon og virkelighet – jeg håper at ditt arbeid fører til positive forbedringer på sikt.

  Magnus Halle

  Kommentar av Magnus — søndag, oktober 21, 2007 @ 6:39 pm

 5. […] KORG på ville veier […]

  Tilbakeping av SK 44/07: Vi trenger ingen ABM-portal « Plinius — søndag, november 4, 2007 @ 4:46 pm

 6. […] KORG på ville veier […]

  Tilbakeping av SK 45/07: Fra styring til læring « Plinius — søndag, november 11, 2007 @ 11:29 pm

 7. […] Min kjende bloggkollega, Plinius undersøkte tidligare i haust ein del av det som finnes av statlege portalar på utdanningssida (+ fleire artiklar same nettstad). Han blei ikkje imponert. Eg er langt frå sikker på om […]

  Tilbakeping av 19.luke.Politisk julekalender « Politisk kalender — onsdag, desember 19, 2007 @ 12:07 am

 8. […] KORG på ville veier […]

  Tilbakeping av P 307/07: Andre boller « Plinius — torsdag, desember 27, 2007 @ 11:04 pm

 9. […] KORG på ville veier […]

  Tilbakeping av P 40/08: Tøft å være trillingmor « Plinius — lørdag, februar 16, 2008 @ 8:49 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: